• Серија на глечери со соларни панели

    Серија на глечери со соларни панели

    Соларните модули, познати и како соларни панели, се составени од неколку фотоволтаични (PV) ќелии кои ја доловуваат сончевата енергија и ја претвораат во електрична енергија.Овие ќелии обично се направени од силициум или други полупроводнички материјали и тие работат со апсорпција на фотони од сончевата светлина, што ослободува електрони и создава електрична струја.Електричната енергија што ја создаваат соларните модули е форма на еднонасочна струја (DC), која може да се претвори во наизменична струја (AC) со помош на инвертери за да може да се користи во домовите и деловните простории.