• На мрежни/хибридни инвертери

    На мрежни/хибридни инвертери

    Инвертерите на мрежата, познати и како инвертери поврзани со мрежа, се дизајнирани да работат со системи со соларни панели кои се поврзани со електричната мрежа.Овие инвертери ја претвораат DC (директната струја) електричната енергија произведена од соларните панели во AC (наизменична струја) електрична енергија што може да се користи од апаратите за домаќинство и да се внесува во мрежата.Инвертерите на мрежата, исто така, дозволуваат вишокот на електрична енергија произведена од соларните панели да се врати назад во мрежата, што може да резултира со нето мерење или кредит од давателот на електрична енергија.

     

    Хибридните инвертери, од друга страна, се дизајнирани да работат и со системи за соларни панели внатре и надвор од мрежата.Овие инвертери овозможуваат соларните панели да се поврзат со системи за складирање батерии, така што вишокот на електрична енергија може да се складира за подоцнежна употреба наместо да се врати назад во мрежата.Хибридните инвертери може да се користат и за напојување на апарати за домаќинство кога има прекин на електричната енергија на мрежата или кога соларните панели не генерираат доволно електрична енергија за да ги задоволат потребите на домаќинството.